Διυλιστήρια Ασπροπύργου

Ο λιμένας Ασπροπύργου βρίσκεται βορειοανατολικά της παραλίας Ελευσίνας και αποτελεί σταθμό δεξαμενόπλοιων, τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Hellenic Aspropyrgos SA. Αποτελείται από ένα αγκυροβόλιο αργού πετρελαίου, ένα αγκυροβόλιο προϊόντων και ένα αγκυροβόλιο LPG. Ο νέος προβλήτας μπορεί να διαχειριστεί περίπου 120 σκάφη και 3.000.000 τόνους ετησίως, ενώ ο δεύτερος προβλήτας, περίπου 2.400 σκάφη και 2.900.000 τόνους ετησίως. Τα δύο κανάλια προσέγγισης οδηγούν στον κόλπο της Ελευσίνας. Η δυτική είσοδος, ο Πόρος Μεγάρων, έχει αποστραγγιστεί σε βάθος 7,9 μ. και πλάτος 180 μ. και είναι κατάλληλος για σκάφη έως 183 μ. LOA. Η νοτιοανατολική είσοδος, μέσα από τον πορθμό της Σαλαμίνας, έχει αποστραγγιστεί σε βάθος 10,89 μ. και πλάτος 240 μ. Ένας προβλήτας εκτείνεται στα 170 μ. δυτικά της ακτής, κοντά στο διυλιστήριο, παρέχοντας δύο αγκυροβόλια με βάθος 11,80 μ. Το ανατολικό αγκυροβόλιο είναι εξοπλισμένο με μηχανικούς βραχίονες 3 × 8 ίντσες για τη διαχείριση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Το δυτικό αγκυροβόλιο είναι εξοπλισμένο με βραχίονες 4 × 8 ίντσες για τη διαχείριση προϊόντων πετρελαίου. Ο προβλήτας μπορεί να δεχτεί σκάφη με μέγιστο LOA 220 μ. και 60.000 dwt και παρέχει δυνατότητα ανεφοδιασμού. Ένα αγκυροβόλιο LPG είναι τοποθετημένο ανάμεσα στους δύο προβλήτες και έχει βάθος 7,2 μ. και LOA 115 μ. για την φόρτωση LPG και διυλισμένων προϊόντων.