Αλεξανδρούπολη

Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στα νότια της πόλης, κοντά στο κέντρο της. Διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, το οποίο ορίζεται τόσο σε επίπεδο πανευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, καθώς βρίσκεται στο άκρο του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς συνδέεται με την Εγνατία οδό και με τον σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκης – Τουρκικών/Βουλγαρικών συνόρων.

 

Σε εθνικό επίπεδο, τα πλεονεκτήματα αυτά αντικατοπτρίζονται στην επιλογή του λιμανιού ως βασικού λιμένα του βόρειου άξονα λιμενικών υποδομών και στην απόφαση για διάθεση πόρων από Γ’ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκβάθυνση της νέας λιμενολεκάνης και του διαύλου, η διαμόρφωση των χερσαίων χώρων και ο εξοπλισμός του λιμένα.

 

Σε σχέση με τους χερσαίους χώρους, το λιμάνι διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα επάρκειας. Είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους σε διαθέσιμη χερσαία έκταση λιμένες της χώρας και πρόκειται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο με την αξιοποίηση των προϊόντων των εκσκαφών για την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και του διαύλου. Το χαμηλό κόστος απόκτησης πρόσθετης χερσαίας έκτασης, διευκολύνει την προσέλκυση για την εγκατάσταση νέων χρήσεων.

 

Η σύνδεσή του με την Εγνατία με οδό πρόσβασης και η σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για σιδηροδρομική σύνδεση του προβλήτα Ε/Κ.
 

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη