Ελευσίνα

Ο Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας αμιγώς εμπορικός λιμένας, καθώς από αυτόν πραγματοποιείται μόνο διακίνηση εμπορευμάτων και χύδην φορτίων.

 

Διαθέτει συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1037 μ., βραχίονα λιμένος 300 μ. × 80 μ., ωφέλιμη επιφάνεια 50.000 τ.μ. και κυμαινόμενο βάθος 8μ. - 10μ. Η κύρια διακίνηση εμπορευμάτων πραγματοποιείται στους χώρους του Κεντρικού Λιμένα, ενώ περίπου 2 εκ. τόνοι εμπορευμάτων ετησίως εκφορτώνονται και διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

 

Τα πιο συνηθισμένα εμπορεύματα που διακινούνται είναι σίδηρος, λαμαρίνες, ξυλεία, scrap, σωλήνες, κτλ. Επιπλέον, από τον τελωνειακό περίβολο του κεντρικού λιμένος διέρχονται προς εκτελωνισμό περίπου 12.000 φορτηγά ετησίως, τα οποία διακινούν περίπου  200.000 τόνους εμπορευμάτων. φορτίου ετησίως.